User Profile

Vương quốc sofa

Bio Statement

Thành lập vào năm 2009, Công ty Vương quốc sofa được hình thành bởi những thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất gia đình.
Trên chặng đường hình thành và phát triển, Vương quốc sofa đã trở thành đối tác chiến lược của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2011, Vương quốc sofa có thêm chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh để cung cấp dịch vụ tại thị trường miền Nam. Hiện nay, Vương quốc sofa đã vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn và cung cấp các sản phẩm nội thất cho gia đình và nhiều doanh nghiệp lớn.
Website: https://vuongquocsofa.com/Esta publicación hace parte del Sistema de Revistas de la Universidad de Antioquia
¿Quieres aprender a usar el Open Journal system? Ingresa al Curso virtual
Este sistema es administrado por el Programa Integración de Tecnologías a la Docencia
Universidad de Antioquia
Powered by Public Knowledge Project