User Profile

Mrs manh ba canh

Bio Statement

Tự kỷ là chứng rối loạn về việc phát triển hành động, có thể ảnh hưởng tới các kĩ năng cơ bản của trẻ. Ví dụ như: kỹ năng tạo lập và phát triển những mối quan hệ xã hội, kỹ năng giao tiếp hoặc tác dụng vận dụng trí tưởng tượng. Trẻ bị tự kỷ cũng bị giảm hứng thú đối với môi trường thiên nhiên bên ngoài đi hầu như. Thế giới quan của 1 trẻ tự kỷ trở thành siêu độc nhất so với các trẻ bình thường.

tre-tu-ky-gap-kho-khan-trong-giao-tiep

Về cơ bản, do bị rối loạn đa chức năng nên https://trituetreem.vn/tre-tu-ky/ cần can thiệp và điểu trị bằng cách hiệu chỉnh lại những chức năng này, đưa chúng trở về với đúng chức năng hoạt động. Để hiểu rõ hơn về khái niệm trẻ tự kỷ, chúng ta cần xem xét những gì trẻ tự kỷ biểu hiện và nguyên nhân trẻ tự kỷ dưới đây.

Dấu hiệu trẻ bị tự kỷ
Theo Hội tâm thần nhi khoa Mỹ, những dấu hiệu báo động trẻ tự kỷ biểu hiện là:
+ Không bập bẹ trước 9 tháng.
+ Không chỉ ngón trỏ trước 12 tháng.
+ Không nói từ đơn lúc 16 tháng.
+ Không nói từ đôi lúc 24 tháng (trẻ tự kỷ dưới 24 tháng tuổi)
+ Thụt lùi ngôn ngữ và kỹ năng xã hội ở bất kỳ thời điểm nào. Hạn chế giao tiếp mắt phù hợp tuổi.
+ Không biết cách biểu lộ niềm vui tình cảm.

tre-tu-ky-do-khiem-khuyet-ve-nao-bo
+ Ít chia sẻ quan tâm hay thích thú.
+ Không hay rất ít hồi đáp khi gọi tên.
+ Hạn chế giao tiếp bằng ngữ điệu.
+ Nói chuyện với nhịp điệu và ngữ điệu bất thường.
+ Động tác rập khuôn như xoay tròn, kiễng chân, chơi tay không có ý nghĩa tương tác.
+ Bận tâm dai dẳng về đồ chơi hoặc đồ vật.

tìm hiểu thêm tại: https://trituetreem.vn/Esta publicación hace parte del Sistema de Revistas de la Universidad de Antioquia
¿Quieres aprender a usar el Open Journal system? Ingresa al Curso virtual
Este sistema es administrado por el Programa Integración de Tecnologías a la Docencia
Universidad de Antioquia
Powered by Public Knowledge Project